Hämeenlinnan Rotarykalenterit

28.10.2013

Viikkokokous 28.10.2013

Presidentti Satu Suonperä toivotti 3 vierailijaa ja 25 omaa jäsentä tervetulleeksi. Hän tiedotti, että viikolla 46 on IC-kokous, mutta pidämme silti oman klubimme vuosikokouksen maanantaina 11.11.


Luokite-esitelmän piti Sanni Manninen Johansen  aiheesta Ajankohtaista Vanajavesikeskuksesta. Hän esitteli mielenkiintoisella tavalla Vanajavesikeskuksen monipuolista toimintaa vesistön laadun parantamiseksi. Klikkaa kuvat suuremmiksi.


Suurin haaste on saada fosforikuormitus vähenemään. Vanajaan tulee vuodessa koko valuma-alueelta 50.000 kg fosforia. Suurin kuormitus tulee Lammin suunnalta, kuten alla oleva kuva osoittaa. Fosfori on peräisin maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta. Maatalouden lannoituksessa on tapahtunut huomattavaa vähenemistä, mutta maahan kertyneet vanhat fosforijäämät kuormittavat vielä vuosikausia. Vesistöjen pohjaan laskeutuneet ravinteet lähtevät uudelleen kiertoon, jos veden happitilanne huononee.


Vanajavesikeskuksen toiminta on siirtymässä säätiöpohjaiseksi. Siinä ovat mukana mm. kaikki ympäristön kunnat. Vanajavesi on yhteinen asiamme.

21.10.2013

Viikkokokous 21.10.2013

Presidentin sijaisena Mika Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti 26 omaa jäsentä sekä 5 vierailijaa tervetulleeksi. Luokite-esitelmän piti ylijohtaja Anneli Taina,  jonka aiheena oli Ajankohtaista Kelasta. Anneli on Kelan hallituksen puheenjohtaja. Kela on Eduskunnan alainen laitos. Klikkaa kuva suuremmaksi!


Kansaneläkelaitos, lyhyesti Kela, on perustettu vuonna 1937. Samana vuonna säädettiin ensimmäinen kansaneläkelaki. Vanhuuseläkkeen rajaksi asetettiin 65 vuotta. Se on pysynyt samana tähän päivään asti vaikka keski-ikä on noussut miehillä 53:sta 77:ään vuoteen ja naisilla 59:stä 84:ään vuoteen. Suomalainen eläketurva on poikkeuksellinen, koska eläkettä saavat kaikki - myös työeläkejärjestelmän ulkopuolella olevat henkilöt.

Kela täytti viime vuonna 75 vuotta. Se hoitaa tasapuolisesti ja yhtenäisesti kaikki meidän etuutemme: kansaneläkkeet, lääkekorvaukset, työttömyysturvan, äitiysasiat, asumistuet, lapsilisät, opintotuet jne. Maa on jaettu 24 vakuutuspiiriin, joissa on yhteensä noin 6000 työntekijää. Tulevaisuudessa ollaan kehittämässä verkkopalveluita entistä helpommiksi käyttää. Asiakaspalvelu 2014 -hanke kerää palveluita yhteen. Kelalla on kapasiteettia ottaa hoitoonsa tarvittaessa myös joitakin kuntien hoitamia tehtäviä.


14.10.2013

Viikkokokous 14.10.2013

Mika Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti 21 omaa jäsentä sekä 6 vierailijaa tervetulleeksi. Vierailevaksi alustajaksi oli kutsuttu toiminnanjohtaja Kalle Mikkola Hämeenlinnan järvipelastajat ry:stä.


Yhdistys on perustettu 1997 ja se aloitti toimintansa 1999. Se on Meripelastusseuran jäsenyhdistys, jonka toiminta-alueena on Vanajaveden vesistö. Kanta-Hämeen alueella operoidaan kahdella veneellä. Klikkaa kuvat suuremmiksi!


Tämän vuoden toimintakausi on päättymässä huomenna 15.10. Kesän aikana kertyi 34 eri pelastustehtävää hukkuneen etsinnästä venerikkoihin. Lähdössä on mukana aina 3 miestä. Keskimääräinen hälytysaika on 15 minuuttia. Veneiden kotisatama on Mierolassa. 

Pelastajat ovat vapaaehtoisia, jotka ovat toimintavalmiina 24/7 -periaatteella. Pelastajille ei makseta palkaa. Päin vastoin he maksavat 25 euron jäsenmaksun yhdistykselle. Jäseniä on noin sataa, joista kymmenkunta on mukana aktiivisessa toiminnassa. Toimintakuluihin yhdistys saa noin 4000 euroa vuodessa Pelastuslaitokselta, ja Lammin Säästöpankki lahjoitti tänä vuonna etsintälämpökameran. 5000 euron vuosibudjetilla yhdistys varmistaa kaikkien vesillä liikkujien turvallisuutta.


9.10.2013

IC-kokous Sibelius-opistolla 9.10.2013


Rehtori Tapio Hurri toivotti noin 35 hämeenlinnalaista rotaria ja heidän puolisoaan perinteiseen oppilaskonserttiin. Hämeenlinnan klubista meitä oli vain 2 edustajaa. Saimme kuulla nuorten taiteilijoiden esityksiä eri soittimilla. Mukana oli myös kaksi laulajaa sekä pari yhtyettä. Kiitos esiintyjille meidän kuulijoiden puolesta!