Hämeenlinnan Rotarykalenterit

30.5.2011

Viikkokokous 30.5.2011

Presidentti Jari Papunen toivotti 26 omaa jäsentä ja 4 vierailijaa tervetulleiksi. Esittelyvuorossa olivat Pertti Orvola ja Seppo Sulku. Pirjo Akolahti  informoi 20.6. järjestettävästä golf-kilpailusta ja 21.6. Hämeen linnassa klo 18 järjestettävästä ketjujen vaihtotilaisuudesta. Tilaisuus on avec ja illallislippu maksaa 55 euroa. Ilmoittautuminen 10.6. mennessä Pirjolle.


Ilpo Kleemola piti luokite-esitelmänsä aiheesta "Ajakohtaista puolustusvoimista". Ilpo on LSSLE:n koulutussektorin johtaja, ja hän keskittyi neljään aihealueeseen:

  • varusmiesten ja asevelvollisten koulutus
  • harjoitus- ja ampuma-alueet 
  • vuoteen 2016 ulottuva suunnittelu
  • nuoret - arvot - maanpuolustus.
Maavoimien komentajan ohje kouluttajille on: "kouluta, harjoita ja vaadi". Puolustusvoimat on saavuttanut erittäin hyvin asettamansa tavoitteet ja monessa kohdassa jopa ylittänyt ne. Parantamisen varaa tavoitteisiin verrattuna on jäänyt lähinnä koulutuksen tavoitteellisuuden, toteutuksen ja palautteen antamisen osalle. Koulutuksen kehittämisessä on ollut ohjenuorana yksinkertaistaa ja lyhentää toimintoja ja harjoituksia. Risto Siilasmaan johtamassa asevelvollisuustyöryhmässä löydettiin peräti 77 toimenpidesuositusta asevelvollisuuden kehittämiseksi. Vuoteen 2016 mennessä puolustusvoimia tullaan uudistamaan. Tähän pakottavat tiukkenevat budjetit, kallistuvat aseet ja pienenevät ikäluokat. Isänmaan kannalta on tärkeää, että nuorten maanpuolustushenki on korkea. Julkaisuun "Nuoret, arvot ja maanpuolustus" voi tutustua tästä linkistä.  

23.5.2011

Viikkokokous 23.5.2011

Presidentti Jari Papunen toivotti 4 vierailijaa ja 24 omaa jäsentä tervetulleiksi. Hän esitti piirikuvernöörin huolen siitä, että osallistumisprosenttimme viikkokokouksiin on turhan alhainen. Esittelyvuorossa olivat Pentti Veikkola ja Timo Sollo. 


Luokite-esitelmän piti Pirjo Nurminen aiheesta Sosiaalialan töissä eri vuosikymmeninä. Pirjolla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista sosiaalialan töistä viideltä eri vuosikymmeneltä. Hän aloitti 1970- ja 1980-luvuilla kehitysvammahuollon, koulun oppilashuollon ja kunnan sosiaalitoimen tehtävissä. 1990-luvulla työt vaihtuivat sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen. 2000-luvulla Pirjo on ollut mukana rakentamassa Koivikon saattohoitokotia sekä kuurojen ja kuurosokeiden Sampola-palvelukeskusta. Pirjo esitteli asiantuntevasti näkemyksiään ja kokemuksiaan työtehtävien, asiakkaiden ja työntekijän näkökulmista. Hänen työnsä jatkuu Kuurojen Palvelusäätiössä 30.9. asti, jolloin alkavat eläkevuodet.

16.5.2011

Viikkokokous 16.5.2011

Presidentti Jari Papunen toivotti 9 vierailijaa ja 27 omaa jäsentä tervetulleeksi. Tuleva presidentti Jari Kovalainen esitteli 450 € lisämäärärahan ensi vuoden toimintaan. Se käytetään nuorten huumeiden vastaiseen projektiin, ja piiriltä on saatu vastaava summa tähän tarkoitukseen. Esittelyvuorossa olivat Mikko Niemi ja Mika Mäkelä. 


Viikkoesitelmän piti Ilmari Peltola jälleen ajankohtaiseksi tulevasta aiheesta  "Ukkosesta ja salamasta". Ilmari on perehtynyt syvällisesti aihepiiriin sekä teoreettisesti että käytännön kannalta. Lisäksi hän on harrastanut salamoiden ja muiden ukkosilmiöiden valokuvausta. Saimme tiiviin kuvauksen siitä, mitä tarkoittaa esimerkiksi ukkossolu, supersolu, pallo-, viuhka-, kajo- tai keijusalama. Aikaisemmin käytettiin termiä ukkossuojaus, mutta nyt puhutaan tarkemmin salamasuojauksesta. Sen tarkoitus on eliminoida salaman riskit, jotka liittyvät hengen menetykseen, julkisen palvelun menetykseen, kulttuuriperinnön menetykseen ja taloudelliseen menetykseen. Lisätietoja aiheesta löytyy esimerkiksi Wikipediasta tai Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

9.5.2011

Viikkokokous 9.5.2011

Presidentti Jari Papunen toivotti 29 omaa jäsentä ja 3 vierasta tervetulleiksi. Pirjo Akolahti laittoi seuraavan vuoden ohjelmalistan kiertämään esitelmävarauksia varten. Stuart Köhler markkinoi juuri ilmestynyttä operettikirjaansa. Henkilöesittelyvuorossa olivat Ilmari Peltola ja Mika Heikkonen. 


Viikkoesitelmän piti Jarmo Kulmala aiheesta Hämeenlinnan pysäköinti (klikkaa kuva suuremmaksi). Hämeenlinnan Pysäköinti Oy perustettiin vuonna 2007. Jarmo on osakeyhtiön toimitusjohtaja. Ensimmäinen pysköintitalo Keinuparkki rakennettiin Keinusaareen. Nyt on menossa Kuivansillan parkkipaikan kohdalla Kaivoparkin rakennustyöt. Talo on valmis huhtikuussa 2012, ja siihen tulee 720 autopaikkaa. Rakentamisen ajaksi on avattu Anttilan taakse 159 uutta paikkaa. Kun Eteläranta aikoinaan rakennetaan, tarvitaan seuraava pysäköintitalo torin alle. Sen selvitystyön on tarkoitus valmistua vielä tämän toukokuun aikana. Tavoitteena on maksullinen keskustapysäköinti siten, että pysäköintitalojen hinnoittelu on hiukan halvempi kuin kadunvarsipysäköinnissä. Tällä hetkellä Keinuparkin kuukausimaksu on 110 € + alv. Tarjolla on useampia vuokrausvaihtoehtoja. Kaivoparkista tulee hiukan halvempi, koska rakentamiskustannukset ovat alhaisemmat. Ongelmana on, että hämeenlinnalaiset ovat tottuneet ilmaiseen pysäköintiin, joten maksullisiin palveluihin siirtyminen vie aikansa.

2.5.2011

Viikkokokous 2.5.2011

Presidentti Jari Papunen toivotti 35 omaa jäsentä ja 7 vierailijaa tervetulleeksi. Olli Kausti keräsi perinteisen avustuksen Viron Suomipojalle. Ensi viikon kokouksessa Jarmo Kulmala kertoo pysäköintitalojen rakentamisesta. Ennen viikkokokousta klo 10.30 alkaen pidetään hallituksen kokous.


Luokite-esitelmän piti Sari Rautio aiheesta Hallitusohjelman työstö ja Suomen menestyksen aihiot. Sari on ollut jo usean vuoden ajan kokoomuksen työryhmissä muokkaamassa ensin vaaliohjelmaa ja sen jatkeena tulossa olevaa hallitusohjelmaa. Lisäksi hän on mukana Kuntaliiton toiminnassa, joten asiantuntemusta löytyy useasta näkökulmasta. Sari oli jakanut esityksensä kolmeen aiheeseen:

  • Ohjalmatyö - Kokoomus
  • Erään intressitahon näkemykset - Kuntaliitto
  • Hallitusneuvottelujen eteneminen - vaalivoittajien näkemysten yhteensovittaminen.
Ohjelmatyö aloitettiin jo vuonna 2009 Kataisen ja Virkkusen työryhmissä. Sari oli mukana Henna Virkkusen vetämässä työryhmässä Talouskasvun ja työllisyyden vahvistamisesta. Loppuraportti valmistui 18.1.2011 ja siihen on koottu 30 toimenpidettä Suomen parhaaksi. Toimenpiteet on ryhmitelty seuraavien otsakkeiden alle:
  • Uusi oppimisen kulttuuri korkean osaamisen takaajaksi
  • Yrittäjyys kantaa Suomea
  • Työpaikoille hyvinvointia ja työhön sujuvuutta.
Hallitusneuvottelut ovat käynnistymässä. Esityksensä lopussa Sari kertoi oman veikkauksensa neuvotteluiden tuloksista.