Hämeenlinnan Rotarykalenterit

18.6.2012

Käätyjenvaihtokokous 18.6.2012

Paikalla oli 16 omaa jäsentä ja yksi vierailija. Tilaisuuden alussa presidentti Jari Kovalainen antoi klubin standaarin kesävaihtoon lähtevälle Anna-Mari Eerolalle. Anna-Marin kohdemaa on Etelä-Afrikka ja siellä White River -niminen klubi.


Klubimme on saanut 2 uutta PHF-arvoa. Toinen palkittu Antero Vartiainen ei päässyt vastaanottamaan omaa arvoaan. Jouni Haajanen kertoi omasta rotariajastaan ensin Lappeenrannassa ja nykyisin Hämeenlinnan klubissa.Käätyjenvaihdossa Jari Kovalainen luovutti ketjut uudelle presidentillemme Timo Heinoselle. Puheessaan Jari kiinnitti huomiota erityisesti jäsenyysasiaan. "Jos nykyiset johtajat perustaisivat rotaryjärjestön, niin millainen se olisi", pohti Jari. Hän kiitti saamastaan tuesta presidenttivuoden aikana.


Uusi presidentti Timo Heinonen totesi, että eri järjestöjen kilpailu jäsenistä ja heidän vapaa-ajastaan on kovaa. "Mitä 30-40-vuotias isä tai äiti saa rotaritoiminnalta", kysyi Timo omassa vastauspuheessaan. Myös Timon mielestä jäsenhankinta on yksi tulevista painopisteistämme.


HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!11.6.2012

Viikkokokous 11.6.2012

Tuleva presidentti Timo Heinonen toivotti 18 omaa jäsentä ja 3 vierailijaa tervetulleeksi. Matrikkelit olivat jaossa ja samoin seuraavan rotarivuoden ohjelmarunko, jota esitteli Markku Moilanen. Ilmoitusasiana kerrottiin ensi viikon käätyjenvaihdosta, joka alkaa jo 11.15 avec-tilaisuutena OP:n kokoushuoneessa. Ruokailun toimittaja vaihtuu ensi syksynä.Viikkokokouksen aiheena oli vuoden 2012-2013 toiminta.


Timo esitteli ensin RI-presidentin Sakuji Tanakan tavoitteet ja sen jälkeen oman klubimme tulevaa toimintaa:
  • klubin johtosäännön uudistaminen
  • jäsenhankinta ja Corporate Member Pilot
  • puhdas merivesi -projekti
  • kv-toiminta
  • nuorten päihteetön Hämeenlinna
  • rotarysäätiöseminaarin järjestäminen.
Klubimme komiteat tullaan järjestämään uudelleen alla olevan kaaviokuvan mukaisesti. Klikkaa kuvat suuremmiksi!

4.6.2012

Viikkokokous 4.6.2012

Presidentti Jari Kovalainen toivotti 4 vierailijaa ja 23 omaa jäsentä tervetulleeksi. Golf- ja motoristitapahtumiin liittyvät ilmoitukset kiersivät pöydissä. Seuraavan viikon kokouksessa tuleva presidentti Timo Heinonen kertoo tulevasta rotarivuodesta. Kesäkuun 18. on käätyjen vaihto avec-tilaisuutena OP:n kokoushuoneessa. Tilaisuus alkaa ruokailulla jo klo 11.15.


Esitelmän piti Pertti Orvola aiheesta Jatkosota JR4:ssa. Joukko-osastoa kutsuttiin myös Punamustarykmentiksi ja  Kolmen kannaksen koukkaajiksi. Pertti kertoi kiinnostavasti ja asiantuntevasti isänsä Eero Johannes Jokisen osallistumisesta jatkosotaan KRH-joukkueessa. Sanallinen esitys täydentyi autenttisilla valokuvilla ja taisteluiden karttakuvilla. Alla oleva kuva Eero Jokisesta on otettu hänen haavoittumisensa jälkeen maaliskuussa 1941. Aihe sopi hyvin tälle Puolustusvoimain lippujuhlan päivälle.