Hämeenlinnan Rotarykalenterit

26.1.2015

Viikkokokous 26.1.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 22 omaa jäsentä ja 4 vierailijaa tervetulleeksi. Pekka Nissilä kertoi terveiset kummitytöltämme Afrikasta. Vietimme hiljaisen hetken entisen klubimme jäsenen Jaakko Nuutisen muistoksi.Viikkokokouksen aihe muuttui, koska luennoitsija ei ollut paikalla. Presidentti Mika Mäkelä alusti ajankohtaisesta aiheesta Palvelusopimus 2015. Hän kertoi asiantuntevasti lasten ja nuorten palveluiden haasteista jatkuvasti kiristyvien budjettien paineessa. Tänä vuonna kokonaisbudjetti on 98,3 M€, joka jakautuu eri sektoreille seuraavasti. Klikkaa kuva suuremmaksi.


Keskitetyistä palveluista suurin osuus menee lastensuojeluun. Tavoitteena on, että eri viranomaisten tiedonkulkua saadaan parannetuksi. Nykyisin saman perheen asioissa saattaa olla 2-3 virkamiestä toisistaan tietämättä. Korjaavista toimenpiteistä yritetään säästää ja saada vastaavasti enemmän resursseja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Hämeenlinnassa on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noin 2500 lasta. Perusopetuksessa heitä on 6300, ja määrä on kasvamaan päin. Suurena huolenaiheena ovat erilaiset sisäilmaongelmat. Kaupungilla on noin 50 rakennusta, jotka kaipaavat korjauksia. Rahat ja tekijät eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Ratkaisuksi on suunniteltu tilojen tehokkaampaa käyttöä, esimerkiksi vuorolukua.

21.1.2015

IC-kokous 20.1.2015 Miniteatterissa

Aulangon Rotaryklubin järjestämä IC-kokous sai paikalle runsaat 20 rotaria. Miniteatterin toiminnanjohtaja ja ohjaaja Marja Myllyniemi esitteli aluksi Miniteatterin toimintaa ja rahoitusongelmia. Pääosa tuloista saadaan kesäisin Aulangon Graniittilinnan näytöksistä. Kaupungin antama avustus menee lähinnä tilavuokriin. Rotaryklubeilla olisi mahdollisuus tukea tätä tärkeää nuorisotoimintaa, jonka parissa on 130 lasta ja nuorta.


Esittelyn jälkeen saimme seurata Teuvo Pakkalan kirjoittamaan novelliin perustuvaa psykodraamaa Veli. Kuvassa ovat näytelmän lavasteet Verkatehtaan Miniteatterissa.


12.1.2015

Viikkokokous 12.1.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 3 vierailijaa ja 19 omaa jäsentämme tervetulleeksi. Kokouksen alustuksen piti Markku Ihander. Hän on Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja ja vastaa myös nuorille tarkoitetusta mopopajasta.


Hämeenlinnan Rotaryklubi lahjoitti mopopajalle tarvittavia työkaluja, ja siksi oli mielenkiintoista kuulla pajan toiminnasta. Paja toimi aikaisemmin Kantolassa, mutta 1,5 vuotta sitten se sai tilat jäähallin vierestä Poltinahontieltä. Talvisaikaan mopoja puretaan ja kunnostetaan. Kesällä vastaavasti keskitytään ajeluihin ja ajotaidon parantamiseen. Mukana on vapaaehtoinen aikuinen. Mopopaja on mukana 3-vuotisessa Nuorten Keskuksen valtakunnallisessa Moottoripaja-hankkeessa. Ensi kesänä on tarkoitus järjestää Mopomeeting-tapahtuma Hämeenlinnassa. Klikkaa kuvat suuremmiksi.


5.1.2015

Viikkokokous 5.1.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 3 vierailijalle ja 14 omalle jäsenelle hyvää uutta vuotta. Stuart Köhlerin esitysaiheena oli leikkimielinen musiikillinen tietokilpailu. Stutsi soitti kasetilta pienen pätkän jotkain kappaletta ja antoi meille 3 vaihtoehtoa. Oikeat vastaukset liittyivät maantietoon: maihin, paikkakuntiin, vesistöihin jne.

Kilpailun voitti Markku Kuivalahti, joka tunnisti 12 oikeaa maantieteellistä paikkaa. Palkintona oli Stutsin kirjoittama kirja Uusi Ihana Operetti.