Hämeenlinnan Rotarykalenterit

26.1.2015

Viikkokokous 26.1.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 22 omaa jäsentä ja 4 vierailijaa tervetulleeksi. Pekka Nissilä kertoi terveiset kummitytöltämme Afrikasta. Vietimme hiljaisen hetken entisen klubimme jäsenen Jaakko Nuutisen muistoksi.Viikkokokouksen aihe muuttui, koska luennoitsija ei ollut paikalla. Presidentti Mika Mäkelä alusti ajankohtaisesta aiheesta Palvelusopimus 2015. Hän kertoi asiantuntevasti lasten ja nuorten palveluiden haasteista jatkuvasti kiristyvien budjettien paineessa. Tänä vuonna kokonaisbudjetti on 98,3 M€, joka jakautuu eri sektoreille seuraavasti. Klikkaa kuva suuremmaksi.


Keskitetyistä palveluista suurin osuus menee lastensuojeluun. Tavoitteena on, että eri viranomaisten tiedonkulkua saadaan parannetuksi. Nykyisin saman perheen asioissa saattaa olla 2-3 virkamiestä toisistaan tietämättä. Korjaavista toimenpiteistä yritetään säästää ja saada vastaavasti enemmän resursseja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Hämeenlinnassa on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noin 2500 lasta. Perusopetuksessa heitä on 6300, ja määrä on kasvamaan päin. Suurena huolenaiheena ovat erilaiset sisäilmaongelmat. Kaupungilla on noin 50 rakennusta, jotka kaipaavat korjauksia. Rahat ja tekijät eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Ratkaisuksi on suunniteltu tilojen tehokkaampaa käyttöä, esimerkiksi vuorolukua.

Ei kommentteja: