Hämeenlinnan Rotarykalenterit

27.5.2013

Viikkokokous 27.5.2013

Presidentti Timo Heinonen toivotti 2 vierasta ja 21 omaa jäsentä tervetulleeksi. Ensi maanantaina 3.6. on esitysvuorossa Timo Sollo, joka kertoo Poltinahon vanhan leipomon restauroinnista asuntokäyttöön. Kesäkuun 10. päivänä ei pidetä kokousta, koska samalla viikolla on käätyjenvaihtotilaisuus. Ilmoittautumiset Timo Heinoselle. Maanantaina 17.6. on kevään viimeinen kokous, jolloin järjestetään opastettu vierailu uuteen Militaria-museoon.

Vaihto-opiskelijamme Evan Klein kertoi kokemuksistaan Suomessa. Hän on päässyt matkustelemaan eri paikoissa. Mieleenpainuvin kokemus hänellä on suomalainen sauna.
Luokite-esitelmän piti Mika Mäkelä aiheesta ICT ja koulut. Hän referoi 31 maahan tehtyä tutkimusta Survey of Schools: ICT in Education, jossa tutkittiin tietotekniikan käyttöä kouluissa. Englanninkielinen raportti löytyy tästä linkistä.

Me suomalaiset pidämme itseämme ICT-kansana, mutta tässä tutkimuksessa sijoituimme häntäpäähän. Laitemäärissä olemme keskitasoa, mutta tietotekniikan käytössä pedagogiikan tukena olemme peruskouluissa viimeisiä, lukioissa neljänneksi viimeisiä ja ammatillisella puolellakin alle keskitason. Tämä on opiskelijoiden oma mielipide.

Peruskoulujen rehtorit uskovat tvt-tekniikan hyötyihin vähemmän kuin eurooppalaiset kollegansa. Lukion ja ammatillisten oppilaitosten rehtoreiden luottamus on keskitasoa parempaa. Suomalaiset opettajat eivät luota omiin taitoihinsa tietotekniikan soveltamisessa opetukseen. Sen sijaan opiskelijat luottavat omaan ICT-osaamiseensa, koska he käyttävät sitä vapaa-aikanaan.

Esityksen lopussa Mika kertoi Hämeenlinnan tilanteesta. Täällä on otettu käyttöön suunnitelmallinen strategia niin laitteiden, sisältöjen kuin opettajien koulutuksenkin suhteen. Käytettävissä olevat varat jaetaan tasan näihin kolmeen luokkaan. Kaupungin kouluissa on käytössä Moodle-oppimisympäristö, johon opettajaryhmät ovat saaneet itse hankkia aineistoja. Käyttöastetta seurataan sekä koulu- että opiskelijatasolla. Tarvittaessa kannustetaan opettajia ottamaan uutta tekniikkaa opetuksensa tueksi. Koulut eivät hanki enää kaikille laitteistoja, vaan pyritään hyödyntämään opiskelijoiden omia kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia.
20.5.2013

Viikkokokous 20.5.2013

Presidentti Timo Heinonen toivotti 3 vierasta ja 25 omaa jäsentä tervetulleeksi. Heikki Lindroth kertoi, että he ovat menossa rotaryvaihdossa olevan tyttärensä Lotan luokse USA:han. Lotan vaihtovuodestaan pitämä hieno blogi löytyy tästä linkistä.

Ossi Halonen esitteli klubin talousarvion toimintavuodelle 2013-2014. Se hyväksyttiin yksimielisesti.


Helena Lehkonen piti mielenkiintoisen esitelmän aiheesta Lihasmuistista ja muustakin. Hän sivusi väitöskirjansa tieteellistä aihetta, käsitellen sitä tiivisti ja ymmärrettävästi urheilun, musiikin ja eri ammattien näkökulmista. Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Hyvät suoritukset edellyttävät runsaasti monipuolista harjoittelua, mutta tämä ei yksin riitä. Innostukseen tarvitaan myös luottamusta, itsetuntoa ja sosiaalista kanssakäymistä.

Parhaimmillaan ihminen pääsee flow-tilaan, jossa hän on niin syventynyt toimintaansa, että mikään muu ei tunnu merkitsevän mitään. Toimintamme perustuu usein tiedostamattomiin ennakointeihin. Pyrimme kohti asioita, jotka ovat aiheuttaneet meissä positiivisen tunteen. Aivojemme tyvitumake säilyttää onnistuneet liikeharjoituksemme. Toistuva tekeminen synnyttää sisäisen mallin ja automatisoitumista. Kilpailun paineessa etuotsalohko pyrkii hallitsemaan ja häiritsemään tyvitumakkeessa olevia valmiita liikesarjoja ja niiden aktivoitumista lihaksistossa, jolloin on vaarana "mennä kipsiin". Onnistuneen suorituksen edellytyksenä on luottamus, jolloin voi luiskahtaa flow-tilaan.

Esitys sai aikaan vilkasta keskustelua.

Helenan näyttämät kalvot löytyvät tästä linkistä.

13.5.2013

Viikkokokous 13.5.2013

Presidentti Timo Heinonen toivotti 28 omaa jäsentä ja 6 vierailijaa tervetulleeksi. Uusi jäsenemme Marko Björkskog esittäytyi.
Sanni Manninen-Johansen esitteli 5.6. ajettavaa Lähiruokapyöräilyä ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Piirikuvernööri Niko Niemi jakoi piirin myöntämän PHF-arvon yhdellä saphirilla piirin IT-vastaavalle Markku Kuivalahdelle. 
Viikkoesitelmän piti Jari Kovalainen aiheesta D-vitamiinikohu ja mitä siitä opimme. Itä-Suomen yliopistossa tehtiin suuri D-vitamiinitutkimus. Sen ohessa analysoitiin D-vitamiinin pitoisuuksia kaupallisista valmisteista. 24.10.2012 YLE:n Akuutti-ohjelma julkaisi tulokset, joiden mukaan pitoisuudet alittuivat luvatuista huomattavasti. Lopulta tutkijat myönsivät, että heidän analyysimenetelmänsä olivat virheellisiä eivätkä antaneet oikeita tuloksia.

Jari Kovalainen esitteli lopuksi Rotarysäätiön uusia toimintaperiaatteita. Jarin kalvot löytyvät tästä linkistä.  Koostanut: Jari Kovalainen, Tietolähteet: Kari Tallbergin, Matti Walln sekä Virpi Honkalan esitykset rotarysäätiöstä, Suomen Rotary, Rotary International.

6.5.2013

Viikkokokous 6.5.2013

Presidentti Timo Heinonen toivotti 21 omaa jäsentä ja yhden vierailijan tervetulleeksi. Hän kertoi tulevien viikkokokousten ohjelmasta. Ensi maanantaina 13.5. Jari Kovalainen esitelmöi aiheesta D-vitamiinikohu ja mitä siitä voimme oppia. Olemme saaneet tällä rotarykaudella yhteensä 7 uutta jäsenta, joista tosin kaksi on vielä hallituksen käsittelyssä.

Kokous käytettiin henkilöesittelyihin, joita pitivät kuvissa olevat kuusi jäsentämme:

Matti Nurminen
 Ossi Halonen
 Antero Lähteenmäki
 Timo Mattelmäki
 Terttu Häkkinen 
Kalle Hossi