Hämeenlinnan Rotarykalenterit

30.3.2015

Viikkokokous 30.3.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 3 vierailijaa ja 21 omaa jäsentämme tervetulleeksi. Luokite-esitelmän piti Helena Lehkonen aiheesta Musiikin muokkaamat.


Helena on jatkanut hiljaisen tiedon tieteellistä tutkimusta. Hän soveltaa haastattelututkimuksissaan Shalom Schwartzin arvoteoriaa. Nyt kohderyhmänä oli 14 musiikkielämän suomalaista taitajaa: kapellimestareita, klassisen musiikin esittäjiä ja rytmimusiikin edustajia. Kaikki haastateltavat ovat oman alansa huippuja Suomessa.

Kapellimestareiden osalta arvomaailman ydinkäsitteiksi nousivat yhteistyö, musiikillinen osaaminen ja elämysten tuottaminen.  Klassisen musiikin ydinkäsitteet olivat tarve tuottaa musiikkia, musiikin opetus ja osaaminen. Rytmimusiikin arvomaailmasta nousivat ydinkäsitteiksi intohimo esiintymiseen, esikuvat, markkinointi, yhteistyö ja ihmisiin vaikuttaminen.

Tervetuloa kaikki kuulemaan asiasta lisää Hämeenlinnan kaupunginteatteriin tiistaina 14.4.2015 klo 19. Paikalla on tutkimukseen osallistuneita muusikoita. Tilaisuuden juontavat Arja ja Matti Nurminen.

25.3.2015

Viikkokokous 23.3.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 4 vierailijaa ja 26 omaa jäsentämme tervetulleeksi kokoukseen. Hän informoi 11.-12.4. Ylöjärvellä pidettävästä piirikonferensiista, johon voi ilmoittautua piirin 1390 www-sivujen kautta.


Alustuksen piti Lasten liikunnan tuen toiminnanjohtaja Juha Liedes. Lasten liikunnan tuki ry on perustettu vuonna 1995. Toimintaa on vauvasta vaariin, ja siitä vastaa 34 palkattua työntekijää. Tällä hetkellä aktiivinen hanke on Liikkuva koulu, jossa pyritään saamaan eri oppilaitosten oppilaat liikkumaan.

Esimerkiksi yläkoululaiset liikkuvat keskimäärin vain 17 minuuttia 6 tunnin koulupäivän aikana. Tavoitteena on, että kodit vastaavat 1 tunnin ja koulu 1 tunnin liikunnasta päivittäin. Uudessa opetussuunnitelmassa pyritään saamaan aikaan toiminnallista liikuntaa esimerkiksi välituntien aikana. Tämän lisäksi aktiiviset liikkuvat urheiluseuroissa 1 tunnin päivässä. Liikuntaharrastus on paras tapa estää syrjäytymistä ja parantaa työkykyä sekä terveyttä.


16.3.2015

Viikkokokous 16.3.2015

Tuleva presidentti Timo Sollo toivotti 23 omaa jäsentä ja 5 vierailijaa tervetulleeksi. Tilaisuuden alussa Helena Lehkonen kertoi Suomen kulttuurirahaston rahoittamasta hankkeesta muusikoiden hiljaisen tiedon keruusta. Musiikin muokkaamat -projektin tuloksia esitellään 14.4. klo 19 Hämeenlinnan kaupunginteatterissa. Tervetuloa! Heikki Lindroth kertoi Risto Järvisen kirjasta Verotuksen synkkä anatomia.


Päivän esitelmän piti Esko Mäkinen aiheesta "Isäni talvisota hänen itsensä kertomana". Eskon isä oli syntynyt Hauholla vuonna 1906. Talvisotaan lähtiessään 33-vuotiaalla perheenisällä oli 4 pientä lasta ja viidettä odotettiin. Esko luki ääninauhalta puretun tekstin, jossa hänen isänsä muisteli Hauhon murteella sodan tunnelmia ja tapahtumia. Tarinaan sisältyi myös isän kirjoittama runo, jota hän esitti sota-ajan tilaisuuksissa ja sai siitä myöhemmin 2. luokan vapaudenmitalin. Valitettavasti äänen taso on hiljainen.


Tarina päättyi siihen päivään, kun isä palasi kotiin talvisodasta. Samana päivänä syntyi perheeseen tyttö, uuden elämän merkkinä.


2.3.2015

Viikkokokous 2.3.2015

Presidentti Mika Mäkelä toivotti 25 omaa jäsentämme ja 5 vierailijaa tervetulleeksi kuuntelemaan yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäen esitystä Engelinrannan osayleiskaavaehdotuksesta.


Kaavaehdotus menee kesällä hyväksymiskäsittelyyn, jonka jälkeen alkaa asemakaavoitus. Rakentamiseen päästään vuosina 2016-2017. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain, ja ensimmäisenä käsitellään vanhan kaatopaikan pilaantuneet maamassat.  Alueelle rakennettavat uudet kerrostalot ovat 7 kerroksisia. Alueen länsiosaan tulee muutama 12-kerroksinen torni. Paasikiventien rantaan on suunniteltu kelluvia rakennuksia, mutta niiden kohtalo on vielä auki. Klikkaa kuvat suuremmiksi!Niklas Lähteenmäen mukaan kaikki asumisalueet tuottavat kaupungille tappiota, koska tonttien hinta ei kata kaikkea infraa eli katu-, vesi-, viemäri- ja lämpöinvestointeja. Mitä tehokkaammin rakennetaan, niin sitä pienempi on kaupungin osuus kustannuksista. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Eteläranta Oy.