Hämeenlinnan Rotarykalenterit

14.8.2017

Viikkokokous 14.8.2017

Presidentti Helena Lehkonen toivotti kaksi vierailijaa ja 16 omaa jäsentämme tervetulleeksi. Hän toi terveiset Elomessuilta sekä tiannetietoa Havuseppeleprojektista.Luokite-esitelmän piti Miina Vuorela aiheesta merioikeus ja tarkemmin yhteishavereista merellä. Suomen viennistä hoidetaan merikuljetuksina 85-89 % ja tuonnista 70 %. Yhteishavereissa on kysymys sekä aluksen, rahdin että lastin korvaamisesta onnettomuus- ja vahinkotapauksissa. Yleisin syy on konerikko. Osapuolet osallistuvat etunsa arvoa vastaavassa suhteessa.


Ei kommentteja: