Hämeenlinnan Rotarykalenterit

6.6.2016

Viikkokokous 6.6.2016

Presidentti Timo Sollo toivotti 4 vierailijaa ja 12 omaa jäsentämme tervetulleeksi. Hän tiedotti, että ensi viikolla on IC-kokous ja sitä seuraavalla käätyjen vaihtokokous omassa klubissamme. Luokite-esitelmän piti Ilmari Peltola aiheesta ajankohtaista energiasta.


Hän kertoi kiinnostavasti ja asiantuntevasti sähköenergian tuottamiseen, jakeluun ja käyttöön liittyvistä asioista. Juha Sipilän hallituksen ohjelma pitää sisällään monia energiaan liittyviä kärkihankkeita. Klikkaa kuvat suuremmiksi.


Tuulienergiaa on rakennettu viime vuosina vilkkaasti, koska yhteiskunta maksaa tuottajille ns kynnystariffia. Se takaa sijoittajille noin 10 % koron. Tuulienergian ongelmana on se, että kovimpien kulutuspiikkien aikaan ei useinkaan tuule. Nopeaa säätöenergiaa voidaan saada vesivoimasta ja tulevaisuudessa myös akkuvarastoista. Akkuteknologia on kehittynyt nopeasti, mikä näkyy mm sähköautojen yleistymisessä.

Sähkön siirto vaatii investointeja maanalaiseen kaapelointiin. Pienjänniteverkossa kaapelointi on tehty 40 % koko verkostosta. Ruotsissa vastaava luku on 80 %. Sähköä tuodaan Suomeen niin Pohjoismaista kuin Venäjältäkin, jopa 1/3 kulutuksesta. Suomen ja Ruotsin välille pitäisi saada lisää siirtokapasitettia.

Ei kommentteja: